امکان خریدِ نسخه پلیرِ خانگی ( DVD Player ) نیز فراهم گردید ، 09905380446 رد کردن